Opieka nad grobami, sprzątanie & fotografia

Cmentarze w Poznaniu

strona glówna | oferta & promocje | referencje | linki | o nas & kontakt

PAKIET PODSTAWOWY

 • Usługa podstawowa - jednorazowa opieka
  • odnalezienie grobu (gdy Klient poda dane pochowanych osób)
  • sprzątanie płyty nagrobnej (bez mycia)
  • sprzątanie otoczenia wokół grobu, usuwanie chwastów, wygrabienie
  • usunięcie starych kwiatów, wkładów, zniczy
  • mały znicz + zapalenie znicza
  • podlanie kwiatów
  • dokumentacja fotograficzna przesłana drogą e-mailową
  • w cenie wliczony dojazd do cmentarza na terenie Poznania
 • Usługa rozszerzona - jak wyżej + mycie nagrobka
 • Opieka cykliczna: 2x - 24x w roku wg ustalonego harmonogramu z Klientem. Zimą odśnieżamy groby. Przy wykupieniu abonamentu udzielamy rabatów. Klienci korzystający z abonamentu mają pierwszeństwo przy ustalaniu dat na sprzątanie grobów, szczególnie dotyczy to okresów świątecznych.
Przy pierwszym kontakcie prosimy o wskazanie zakresu prac, czy ma to być cykliczna opieka (kilka razy w roku) oraz dane pochowanych osób. Po dokonaniu oględzin przygotowujemy ofertę kosztową, którą Klient może jeszcze negocjować. Wycena jest bezpłatna.

USŁUGI DODATKOWE

Dostępne w pakiecie lub jako osobna usługa.
 • odśnieżanie
 • mycie grobu myjką ciśnieniową (typu karcher)
 • odnalezienie grobu
 • fotografie lub film z cmentarza
 • zakup i zapalenie znicza (małego, średniego lub dużego)
 • wymiana wkładu zniczy, także na świeczkę elektryczną (LED) świecącą nieprzerwanie od 1 do 2 miesięcy
 • znicze solarne - świecą w nocy bez dodatkowego zasilania
 • złożenie kwiatów, wieńca, wiązanki
 • obsypanie otoczenia grobu grysem w wybranym kolorze (białym, czarnym, bazaltowym lub innym), położenie włókniny (estetyka + ograniczenie chwastów)
 • obsadzenie grobu roślinami
 • przycinanie żywopłotu
 • dokumentacja fotograficzna przesłana tradycyjną Pocztą Polską lub kurierem
 • zamieszczanie nekrologów w lokalnych gazetach
 • pośredniczymy w wyborze oferty firmy kamieniarskiej
 • indywidualne życzenia Klienta

OBSZAR DZIAŁANIA

Działamy na terenie całego Poznania (cmentarz Junikowo, Miłostowo, Górczyn, nekropolie parafialne i wojskowe).

PROMOCJE

 • specjalna ZNIŻKA w przypadku oznaczonego grobu Powstańca Wielkopolskiego: -5%
 • przy stałej współpracy lub większym zleceniu (więcej niż jeden nagrobek na tym samym cmentarzu): indywidualny RABAT
 • rabaty nie łączą się

GWARANCJA

Po wykonaniu usługi otrzymają Państwo dokumentację fotograficzną. Jeśli zgłoszą Państwo uwagi/poprawki, które mieszczą się w ramach pierwotnego zlecenia, to wykonamy je bezpłatnie.

KONTAKT

Kontakt z nami